Regulamin

I. REZERWACJA

1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie numeru karty kredytowej i akceptacja warunków rezerwacji.

2. Pokój w obiekcie Praski Dom wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00

4. Płatność za pobyt następuje w momencie dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji bezzwrotnej i last minute. W przypadku rezerwacji standardowej płatność za pobyt następuje w momencie wymeldowania z obiektu.

5. Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek Vat.

6.Dodatkowe opłaty nie zostaną automatycznie doliczone do całkowitego kosztu rezerwacji i muszą zostać uregulowane bezpośrednio w obiekcie.

7. Zwierzęta są akceptowane. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

8. Rezerwacji w obiekcie mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i dysponują dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

9. Podczas prywatnych imprez  sala restauracyjna może być nieczynna. W celu potwierdzenia jej dostępności Goście proszeni są o wcześniejszy kontakt z personelem obiektu.

10. W momencie zameldowania wymagane jest okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz karty kredytowej. Życzenia specjalne zostaną zrealizowane w zależności od dostępności, a ich realizacja może podlegać dodatkowej opłacie.

II. FORMY ZAPŁATY

Akceptujemy następujące karty płatnicze:

Visa, MasterCard, Maestro

III. ANULOWANIE REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem obiektu. Zasady dotyczące przedpłaty i anulowania rezerwacji różnią się w zależności od wybranej oferty.

IV. WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI

Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 14 dni przed przyjazdem.

Gość zostanie obciążony 25% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem.

Przedpłata

Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą 25% całkowitej ceny rezerwacji po dokonaniu rezerwacji.

Stawka bezzwrotna: Państwa karta kredytowa zostanie obciążona w momencie dokonania rezerwacji za wszystkie zarezerwowane noclegi, bez możliwości zwrotu.

Stawka standardowa W przypadku niewykorzystania rezerwacji lub anulacji po wyznaczonym terminie, zostaną Państwo obciążeni kosztami pierwszej doby, a pozostała rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Anulacja rezerwacji winna być dokonana

V. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w obiekcie Praski Dom należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od opuszczenia obiektu drogą mailową lub telefonicznie.

VI. DANE OSOBOWE

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), zbieranych na stronie http://praski-dom.pl oraz jest Zakład Usług Informatycznych "Bosys" Bożena Ryciak-Pospischil  z siedzibą w Pradze Górnej 13A, 27-350 Sienno, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6480008191 i REGON 240296799 (dalej: „Administrator”).

1.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
a. dokonania i realizacji rezerwacji na zasadach określonych w „Warunkach Rezerwacji” przy użyciu systemu rezerwacji online, realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.

1.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

1.4. W sprawach ochrony danych osobowych, w tym realizacji uprawnień, Użytkownik powinien kontaktować się z Administratorem poprzez email biuro@praski-dom.pl lub pisemnie na adres Praga Górna 13A, 27,350 sienno.

1.5. Przysługuje Państwu wgląd do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Mają również Państwo prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia, przeniesienia danych lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Mogą Państwo również w dowolnym momencie żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

1.6. Mają również Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

1.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

1.9. Administrator oświadcza, że dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami RODO.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Zakres przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer karty kredytowej, datę pobytu, ewentualne preferencje w zakresie wyżywienia oraz dane dotyczące ilości i wieku osób z którymi zamawiający będzie podróżował.

4. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

4.1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).

4.2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Polityka „cookies”

5.1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .

5.2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

5.3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

5.4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

5.5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.

5.6. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

5.7. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, rozwoju technologicznego oraz rozwój Serwisu.

VII. UMOWA

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.praski-dom.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Zakład Usług Informatycznych "Bosys" Bożena Ryciak-Pospischil nie odpowiada za zniekształcenia przedstawionych informacji, spowodowane błędami lub awariami systemu informatycznego.

 

 

+48 600 887 044

Praski DomP

27-350 Sienno

Nowa Wieś 1A

+48 600 887 044

biuro@praski-dom.pl